15181311_10157907247690311_6911924074228

About My Doula Cilla

Redan i högstadiet älskade jag att ta hand om barn. Var barnvakt åt flera 4-barns familjer och även trillingar. Jag var även aktiv i kyrkan som söndagsskoleledare för de små barnen. Som person lyssnar gärna på människor i min omgivning och försöker hjälpa alla så gott jag kan i alla situationer. 


År 2006 var jag med på min första förlossning som Doula (då ej utbildad) och hade just påbörjat civilekonomstudier på Universitetet. Nu har jag arbetat som ekonom i ca 10 år och saknar att kunna hjälpa familjer. Därav har jag nu äntligen utbildat mig till Doula. Sedan år 2018 hos Xana De Silvias Doulautbildning Aktiv Baby.

Jag vill finnas där och stötta blivande föräldrar i den stora omställning det är med att få barn. En förlossning ska kunna vara en positiv upplevelse som är början på ett nytt kapitel i en ny familj. Min målsättning är att hjälpa till att skapa en lugn och trygg miljö kring paret oavsett vilka omständigheter som kan uppstå. 

Jag har bland annat kunskap om profylax, massage och aktiv baby/spinning babies. Jag har bland annat erfarenhet av:

  • Igångsättningar med hinnsvepning, ballongmetoden, värksimulerandedropp, amniotomi håltagning på hinnorna och cytotec.

  • Icke medicinska smärthanteringstekniker som massage, sterila kvaddlar, TENS, profylax andning och avslappning.

  • Medicinska smärtlindringar som epidural och lustgas

  • Graviditetskomplikationer

  • Postpartum babyskötsel, amning och anknytning.

Jag kan ta Doulauppdrag främst i Skåne, Södra Halland och Sydvästra Småland. Jag kan bland annat erbjuda kostnadsfritt första möte, förberedande samtal inför förlossningen, stöttning under förlossningen, samt finnas där för samtal tiden efter förlossningen.